Traumebehandling kan blive aktuelt efter voldsomme hændelser såsom ulykker, overgreb og dødsfald. Et chok eller et traume gør, at kroppen sætter et forsvarsberedskab i gang for at beskytte sig selv og sikre sin overlevelse. Kroppen aktiverer simpelthen en enorm biologisk forsvarsenergi.

Kroppens helingsproces

Normalt vil kroppen efter et traume regulere sig selv og falde til ro igen, og det kaldes for "biologisk fuldførelse". Hvis denne fuldførelse ikke sker, vil organismen blive ved med at mobilisere et forsvarsberedskab. Det kan give langvarige stressreaktioner, herunder forskellige grader af PTSD (posttraumatisk stressforstyrrelse), psykiske ubalancer og andre sygdomme, hvis du ikke kommer i traumebehandling.

Min traumebehandling tager udgangspunkt i en biologisk, kropslig og neuroaffektiv udviklingspsykologisk vinkel, hvor det afdækkes, hvor den biologiske fuldførelse kan være afbrudt. Det er samtidig et terapeutisk arbejde, hvor kroppens egne helingsprocesser og ressourcer forsigtigt vækkes til live. ​
Dansk psykoterapeut forening logo

Tidlige traumer

Det er individuelt, hvor lang tid traumebehandling tager, og det kommer an på, hvor gammelt traumet er, hvor voldsomt det er, og hvor mange voldsomme hændelser, der ligger bag.

Vi kan have komplekse chok og traumatiseringer fra tidligt i livet, som vi måske ikke kan huske, især fra de første tre år i livet. Et nyt chok eller et traume dermed bygge videre på et gammelt traume.

Evnen og kapaciteten er derfor forskellig fra en person til en anden, men har indflydelse på den terapeutiske proces, når du er i traumebehandling. Derfor vil jeg være opmærksom på, om du for eksempel er særlig sensitiv overfor visse ting, men ikke for andre, og hvad der kan være årsag til dette.

Send mig en besked

Search